Svenska English
ISA - Vad är ISA?

ISA - Intelligent Speed Adaptation

ISA – Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet – är ett exempel på s k väginformatik, dvs användning av IT i trafiken. Sverige är världsledande på detta.

Om själva problematiken med för höga hastigheter i trafiken kan du läsa här.

1999 - 2002 genomfördes storskaliga tester i Borlänge, Lidköping, Lund och Umeå, där Vägverket avtalat med kommunerna om fältförsök. Projektet var ett forskningsprojekt, som syftade till att öka kunskapen från de små metodförsök som genomförts tidigare med ISA; vad användaren tycker, effekter på säkerhet och miljö samt hur ett framtida ISA-system kan se ut.

När det nationella projektet avbröts den 31 december 2001 (det avrapporterades hösten 2002) fortsatte ISA-verksamheten i Borlänge och Lidköping med lokala försök. I Lidköping syftade det huvudsakligen till att få erfarenheter av ISA i landsvägstrafik.

ISA-försök och -studier pågår även internationellt, huvudsakligen i Europa, t ex i Danmark, Finland, Belgien, Holland, Frankrike, Ungern och Spanien. Studierna inom EU sker i PROSPER under ledning av SNRA (Swedish National Road Administration, dvs vårt eget Vägverket!). PROSPER står för Project for Research On Speed adaptation Policies on European Roads.

Tekniken

ISA står för ”Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet” och är en teknik som ska hjälpa föraren att hålla laglig hastighet.

Syftet med ISA är att en förare som kör för fort ska märka det och anpassa hastigheten. En förare som kör för fort får information om det genom ISA. Signalen kan ges med varningslampor, ljudsignaler eller känsla, t.ex. genom att gaspedalen spjärnar emot eller vibrerar.

Ett ISA-system har följande grundfunktioner:
Beräkning av lämplig högsta hastighet (för den tidpunkt och plats fordonet befinner sig på, hittills skyltade hastighetsgränser).
Mätning av fordonets hastighet.
Stöd till föraren i anpassning av hastighet.
En GPS-mottagare och en liten dator med digital kartinformation monteras i fordonet. I datorns kartinformation finns hastighetsgränserna inom försöksområdet lagrade. Kartan ligger dold i datorn och kan alltså inte ses av föraren.

På en display presenteras tillåten hastighet enligt skyltningen vid vägen och systemet indikerar sedan överträdelse av fartgräns. Indikeringen kan ske på olika sätt, tex via varningssignal eller blinkande ljus m.m

Adress
Hyvlaregatan 1
461 32 Trollhättan, Sverige
E-post
info@tmobilteknik.com
support@tmobilteknik.com
Telefon
Vardagar 8.00 - 16.00
+46 (0) 520 422 560